Boda

Den första omgången av kunder är driftsatta. Vi behöver tillstånd från Trafikverket och några markägare för att kunna göra övriga områden i Boda.