Ljusterö - Gärdsvik

Nästan allt är klart och driftsatt. Några få kunder är inte klara av olika anledningar.