Ekholmen

Nästan alla husen är installerade. Det som återstår är grävningarna på ön. Ekholmen bör kunna driftsättas i november.