Kårnäs

Arbete kvarstår i kopplingsskåp och noder men driftsättning kommer ske till viss del under slutet av april.