Lappdal - Domarudden

Arbetet i vägarna pågår. Färdigställande sker efterhand under sommaren 2018.