Lillnäs

Lillnäs norr om Björnhuvud är inte färdigplanerat än. Detta kommer att ske under hösten 2018, med förhoppning om att kunna börja arbeta i området i slutet av 2018.