Ljusterö - Åsättra–Sundvik–Nolvik

De flesta tomtgrävningar och installationer i enskilda fastigheter är klara. Vi har en del markfrågor kvar att lösa, framförallt i Sundvik. Övriga områden kommer att kopplas upp åtminstone delvis i slutet av april.