Ljusterö - Lillström

Vi jobbar med markavtalen i detta område. Vår förhoppning är att det ska gå så snabbt att vi kan börja gräva i vägarna i december 2018.