Ljusterö - Mjölnarström

Arbetet med att gräva i vägarna startar på Kvarnbergsvägen 22:a okt. Därefter fortsätter vi på Kvarnberget. I mitten av november hoppas vi kunna fortsätta med mjölnarsjövägen, Skattekvarnsvägen och Mjölnarströmsvägen.