Ljusterö - Nolsjö

Arbetet i Nolsjö pågår parallellt med Roslagsvattens byggnation av vatten och avlopp. Cirka 30% av Nolsjö är färdigställt. Övriga kommer att kopplas upp i takt med att Roslagsvatten blir klara med VA arbetet.