Nolvik

Den nordvästra delen av Nolvik kommer att färdigställas i juni 2018. Norra Aluddsvägen kommer att färdigställas i juli 2018.

I Sillviken måste vi få tillstånd från markägare och Trafikverket innan vi kan börja. Arbete pågår med att lösa detta.