Ruggsättra

Området sydost om 276:an mot Ruggen är klar. Området nordväst påbörjas under april 2019.