Ruggsättra

Området sydost om 276:an mot Ruggen är klar. Området nordväst påbörjas under senhöst 2018.