Sundvik

Här måste vi lösa en hel del markfrågor innan vi kan börja arbeta. Vi kommer att ta tag i detta efter sommaren 2018.