Svartsö

Den första etappen är klar och alla kunder är driftsatta i detta område. Utbyggnaden på Svartsö bygger på ett samarbete mellan Österåkers Stadsnät, Svartsörådet och Värmdö kommun. Svartsörådets viktigaste roll är att ordna medfinansiering av projektet. Värmdö kommun har betalat ut en större summa till Svartsörådet för detta ändamål. Tyvärr har Svartsörådet valt att hålla på pengarna av någon för oss okänd anledning. Detta har lett till nästan 2 års försening och att det inte längre finns några stödpengar till Alsvik. Vi ska ändå försöka att genomföra ett projekt i Alsviks by i samarbete med avloppsprojektet. Vi har inte lyckats lösa markfrågan med en fastighetsägare vilket också försvårar projektet ytterligare.