Ljusterö - Lillström

Ungefär halva området är nu byggt och inkoppling sker under maj-juni