Ljusterö - Mjölnarström

Området är färdigbyggt och inkoppling sker under april-maj.