Vi bygger framtidens fibernät i Österåkers Kommun.

Österåkers Stadsnät bygger skärgårdens effektivaste fibernätverk.

Minst 90% av Österåkers kommun ska ha tillgång till fibernät år 2020.

Med fiber från ÖSAB får du som privatperson ett framtidssäkert nät där flera olika leverantörer kan erbjuda dig sina tjänster i ett öppet fibernät.

Läs mer om stadsnät för privatpersoner


Fibernät direkt och tillgång till svartfiber

Har ditt företag behov av snabb uppkoppling till Internet?

ÖSAB erbjuder anslutning till fibernätet och svartfiberhyra till företag.

Läs mer om stadsnät för företag


Österåkers Stadsnät är kommunens näst största byggprojekt. Någonsin.

Miltals med stamfiber, sjöförlagd fiber och områdesfiber är förlagda.

Se bilder från arbetet i vårat galleri

Österåkers Stadsnät i siffror

2020

ska 90% av Österåkers Kommun ha tillgång bredband på minst 100 Mbit/s till fibernätet.

2023

91% har tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s i kommunen

2023

98% har tillgång till - inklusive absolut närhet till - bredband på minst 100 Mbit/s i kommunen


Nuvarande status

Karta över områden som har blivit behandlade samt är planerade att behandlas av ÖSAB

Behandlade områden

Stora delar av Österåkers kommun är redan klara. De grönmarkerade områdena på kartan är anslutna till ÖSAB:s nät.

Planerade områden

Just nu planeras eller pågår arbete i de rödmarkerade områdena på kartan.


Har du fått ett brev?

Vi skickar ut brev med information om fiberanslutning till stadsnätet i samband med att en ny etapp skall byggas. Om det har kommit ett brev till ditt hushåll så innebär det att vi planerar att bygga fiber i ditt område.

Brev

Vad behöver jag göra för att vara med?

Fyll i blanketten och skicka in den till oss! 
Därefter kommer du att vara med och bestämma var på din tomt som ÖSAB skall gräva.
Till sist måste du släppa in installatörerna i ditt hem så att de kan slutföra installationen. I samband med installationen delas ytterligare information ut. Beroende på hur installationsarbetet är upplagt är det inte säkert att anslutningen är klar, bara för att installationen på din fastighet är klar. Mer information kring detta får du i informationen som delas ut.

Hur hanteras dina personuppgifter?

Läs mer genom att klicka här (länken öppnar en PDF-fil) hur dina personuppgifter hanteras.


För företag

Foto av internetkablar i en server

Har ditt företag behov av snabb uppkoppling till Internet, eller är du fastighetsägare och vill kunna erbjuda dina hyresgäster möjlighet till framtidens bredbandsteknik är en fiberanslutning till ÖSAB:s nät ett självklart val.

ÖSAB erbjuder företag anslutning till fibernätet och svartfiberförbindelser mellan punkter i ÖSAB:s nät och i samarbete med andra nätägare till företag och operatörer. Vårt nät har även avlämningspunkter mot Stokabs och Skanovas svartfibernät.

Är du företag/operatör och vill ansluta din fastighet? För anslutning till fibernätet eller för att hyra svartfiberförbindelser av ÖSAB, kontakta oss (info@osterakersstadsnat.se) så tar vi kontakt.