Nyheter

Lillnäs

2018-05-31 23:00

Lillnäs norr om Björnhuvud är inte färdigplanerat än. Detta kommer att ske i slutet av sommaren 2018, Förhoppningsvis kan vi börja arbeta i området i september 2018.

Lappdal - Domarudden

2018-05-31 23:00

Arbetet i vägarna pågår. Färdigställande sker efterhand under sommaren 2018.


Ruggsättra

2018-05-31 22:59

Området sydost om 276:an mot Ruggen är påbörjat. Vi planerar att börja med arbetet i juni och vi siktar på att bli klara i juli.

Området nordväst om 276:an kommer att påbörjas under hösten 2018.

Sundvik

2018-05-31 22:59

Här måste vi lösa en hel del markfrågor innan vi kan börja arbeta. Vi kommer att ta tag i detta efter sommaren 2018.

Nolvik

2018-05-31 22:59

Den nordvästra delen av Nolvik kommer att färdigställas i juni 2018. Norra Aluddsvägen kommer att färdigställas i juli 2018.

I Sillviken måste vi få tillstånd från markägare och Trafikverket innan vi kan börja. Arbete pågår med att lösa detta.

Vättersö

2018-05-31 22:58

På Vättersö återstår en del installationer, fiberarbete och driftsättning. Detta beräknas vara klart i juni 2018.

Svartsö

2018-05-22 19:01 (Uppdaterad)

Den första etappen är klar och alla kunder är driftsatta i detta område. Utbyggnaden på Svartsö bygger på ett samarbete mellan Österåkers Stadsnät, Svartsörådet och Värmdö kommun. Svartsörådets viktigaste roll är att ordna medfinansiering av projektet. Värmdö kommun har betalat ut en större summa till Svartsörådet för detta ändamål. Tyvärr har Svartsörådet valt att hålla på pengarna av någon för oss okänd anledning. Vi har därför valt att inte göra något mer arbete på Svartsö tills vidare. ...

Boda

2018-05-25 22:10 (Uppdaterad)

Den första omgången av kunder är driftsatta. Vi behöver tillstånd från Trafikverket och några markägare för att kunna göra övriga områden i Boda.

Ljusterö - Mellansjö-Dragboda-Inneby

2018-05-28 17:09 (Uppdaterad)

De flesta tomtgrävningar och installationer i enskilda fastigheter är klara. Det som återstår är fiberblåsning, svetsning i skåpen och driftsättning. Kunderna kommer att kopplas upp efterhand med start i början av juni 2018.

Ljusterö - Gärdsvik

2018-05-31 15:38 (Uppdaterad)

Nästan alla tomtgrävningar och installationer i enskilda fastigheter är klara. Nästan allt grävarbete i vägarna är också klart. Det som återstår är skarvarbete i vägskåp. Kunder kommer att kopplas upp med start i slutet av maj. De allra flesta kommer att vara driftsatta i början av juni.

Ljusterö - Nolsjö

2018-05-29 15:39 (Uppdaterad)

Arbetet i Nolsjö pågår parallellt med Roslagsvattens byggnation av vatten och avlopp. Cirka 30% av Nolsjö är färdigställt. Övriga kommer att kopplas upp i takt med att Roslagsvatten blir klara med VA arbetet.

GDPR

2018-05-25 00:11

Inför GDPR har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa den i sin helhet här

Kårnäs

2018-01-24 00:00 (Uppdaterad)

Arbete kvarstår i kopplingsskåp och noder men driftsättning kommer ske till viss del under slutet av april.

Ljusterö - Lervikstorp

2018-01-24 17:09 (Uppdaterad)

Det kvarstår en del arbete i kopplingsskåp och noder, driftsättning är beräknad till slutet av april.

Återställning Vägar

2017-11-01 14:15 (Uppdaterad)

Återställning av vägar kommer påbörjas under maj och sker i samarbete med resp vägförening.

Driftsatta och klara områden

2017-11-30 19:02 (Uppdaterad)

Följande områden är driftsatta och färdiga:

Åkers-Åsättra

Norrö

Dyvik

Länsmansvägen

Svinninge

Älgön

Linanäs - Laggarsvik på Ljusterö

Fåglarö

Ängsvik - Ugglan på Ljusterö

Bolby - Marum - Arnö - Skärsberget - Storängsdalen på Ljusterö

MjölkönKomma igång

2017-04-03 14:35

Har du fått fiberanslutning men saknar informationsbrevet? Under Frågor/Svar och Komma igång hittar du dokumentet!