Nyheter

Pågående projekt 2023


Timrarön

Vi planerar installation av fiber till Timrarön under 2023, om tillräckligt många är intresserade och beställer en fiberinstallation.

Det behövs en täckningsgrad på 80 % för att arbetet skall påbörjas.