Nyheter

Kårnäs

2018-01-24 00:00 (Uppdaterad)

Arbete kvarstår i kopplingsskåp och noder men driftsättning kommer ske till viss del under slutet av april.

Ljusterö - Åsättra–Sundvik–Nolvik

2018-01-24 17:09 (Uppdaterad)

De flesta tomtgrävningar och installationer i enskilda fastigheter är klara. Vi har en del markfrågor kvar att lösa, framförallt i Sundvik. Övriga områden kommer att kopplas upp åtminstone delvis i slutet av april.

Ljusterö - Lervikstorp

2018-01-24 17:09 (Uppdaterad)

Det kvarstår en del arbete i kopplingsskåp och noder, driftsättning är beräknad till slutet av april.

Återställning Vägar

2017-11-01 14:15 (Uppdaterad)

Återställning av vägar kommer påbörjas under maj och sker i samarbete med resp vägförening.

Ljusterö - Nolsjö

2017-12-01 15:39 (Uppdaterad)

Arbetet i Nolsjö pågår parallellt med Roslagsvattens byggnation av vatten och avlopp. Nolsjö kommer därför att kopplas upp successivt med start i mars 2018.

Ljusterö - Gärdsvik

2017-12-01 15:38 (Uppdaterad)

De flesta tomtgrävningar och installationer i enskilda fastigheter är klara. Det mesta grävarbetet i vägarna är också klara. Det som återstår är borrningar under Trafikverkets vägar, som slutförs i januari 2018. Efter det återstår fiberblåsning och svetsning i skåpen. De första kunderna beräknas kopplas upp i mars 2018.

Ljusterö - Mellansjö-Dragboda-Inneby

2017-12-01 17:09 (Uppdaterad)

De flesta tomtgrävningar och installationer i enskilda fastigheter är klara. Det mesta av grävarbetet i vägarna är också klara. Det som återstår är borrningar under Trafikverkets vägar, som slutförs i januari 2018. Efter det återstår fiberblåsning och svetsning i skåpen. De första kunderna beräknas kunna kopplas upp i mars 2018.

Boda

2017-12-01 22:10 (Uppdaterad)

Installationer, tomtgrävning och det mesta av grävarbetet i vägarna är klart. Det som saknas är ett markavtal samt borrning under 276:an. Detta borde vara klart i mars 2018.

Svartsö

2017-12-01 19:01 (Uppdaterad)

Den första etappen är klar och alla kunder är driftsatta i detta område. Vi hoppas kunna börja med etapp 2 - mot Alsvik - under våren 2018.

Driftsatta och klara områden

2017-11-30 19:02 (Uppdaterad)

Följande områden är driftsatta och färdiga:

Åkers-Åsättra

Norrö

Dyvik

Länsmansvägen

Svinninge

Älgön

Linanäs - Laggarsvik på Ljusterö

Fåglarö

Ängsvik - Ugglan på Ljusterö

Bolby - Marum - Arnö - Skärsberget - Storängsdalen på Ljusterö

MjölkönKomma igång

2017-04-03 14:35

Har du fått fiberanslutning men saknar informationsbrevet? Under Frågor/Svar och Komma igång hittar du dokumentet!