Nyheter

Åkers-Åsättra

2016-12-01 12:34 (Uppdaterad)

Driftsättning av Åsättra är klart.

Dyvik

2016-11-30 01:00 (Uppdaterad)

Dyvik är driftsatt och klart.

Länsmansvägen

2017-01-22 19:02 (Uppdaterad)

Driftsättning av området är klart.

Svinninge

2017-05-09 12:30 (Uppdaterad)

Driftsättning pågår nu för fullt och kommer fortsätta under augusti.

Älgö

2017-03-16 13:41 (Uppdaterad)

Driftsättning av kunder pågår.

Återställning Vägar

2017-04-03 14:15 (Uppdaterad)

Återställning av vägar kommer påbörjas under maj och sker i samarbete med resp vägförening.

Ljusterö - Lervikstorp

2017-05-26 17:09 (Uppdaterad)

Arbetet med tomtgrävningar, installationer och grävarbeten i vägarna påbörjas i juni.

Mjölkön, Ljusterö - Grundvik, Vättersö

2017-04-28 19:02 (Uppdaterad)

Mjölkön och Grundvik är beräknade att kunna installeras under juli-augusti. Grävning på Vättersö påbörjas i maj och vi hoppas på driftsättning i slutet på sommaren eller under hösten.

Ljusterö - Linanäs-Laggarsvik

2016-09-30 02:00 (Uppdaterad)

Under oktober/november blev installationerna på Skärsberget och Storängsdalen slutförda. Solviks skuggan hade vi hoppats påbörja under hösten 2016, men vi kommer komma igång först under maj 2017.

Ljusterö - Gärdsvik

2017-04-03 15:38 (Uppdaterad)

Projektering pågår och arbete med markfrågor. Just nu finns det inget bestämt datum för när installationer kan påbörjas.

Ljusterö - Nolsjö

2017-04-03 15:39 (Uppdaterad)

Arbetet med Nolsjö kommer påbörjas i april 2018. Vi väntar på Roslagsvattens byggnation av vatten och avlopp.

Svartsö

2017-05-09 19:01 (Uppdaterad)

Vi är nu igång med tomgrävningar på östra delarna. Installationer och driftsättning sker under sommaren på östra delen. Vi hoppas kunna påbörja grävning i vägarna i Alsvik efter sommaren, men vi behöver få in lite fler beställlningar i området.

Norrö

2016-11-28 15:00 (Uppdaterad)

Norrö är driftsatt och blev klart under april 2017.

Komma igång

2017-04-03 14:35

Har du fått fiberanslutning men saknar informationsbrevet? Under Frågor/Svar och Komma igång hittar du dokumentet!

Varning för falska entreprenörer

2017-03-24 10:59 (Uppdaterad)

Vi har blivit uppmärksammade på att flera personer rör sig i Svinninge och utger sig för att vara entreprenör åt Österåkers Stadsnät. Dessa personer påstår att de fått i uppdrag av Österåkers Stadsnät att utföra fiberanslutningar i fastigheten. Vi från Österåkers Stadsnät vill med detta meddelande uppmärksamma er på detta och samtidigt förtydliga att de entreprenörer vi anlitar kommer från Mostcom och Highscore Entreprenad. De kommer aldrig utan att ha bokat tid med fastighetsägaren innan och bä...

Boda

2017-03-16 22:10

Avvaktar markavtal, arbetet i vägarna påbörjas förmodligen i maj. Installationer under hösten.

Grindmossen

2016-12-23 00:30 (Uppdaterad)

Området Grindmossen är nu driftsatt

Edö

2016-12-16 00:00 (Uppdaterad)

Edö är nu driftsatt. Alla som är installerade ska ha fått ett mail och sms med mer information!