För privatpersoner

Fibernätet

ÖSAB bygger det fibernät som binder ihop ditt bostadsområde med övriga kommunen och framförallt med omvärlden. ÖSAB:s fibernät möjliggör snabb och effektiv IT-kommunikation i ditt hushåll.


Accessnät

ÖSAB har också byggt egna så kallade accessnät, ända fram till hushållet med hjälp av bidragsfinansiering för glesbygd. Detta har gjorts i Österåkers Skärgård, bland annat Ingmarsö, Husarö och Finnhamn, men även i områden som Bammarboda, Skeppsdal och Svinninge.


Operatörer

Svensk Infrastruktur och Teknikbyrån är företag som tidigt började bygga områdesnät i Österåker till privatmarknaden med hjälp av ÖSAB:s infrastruktur och idag huserar ÖSAB:s fibernät många andra förbindelser för både kommunal verksamhet, sjukvården, kollektivtrafik och mobilnät. Alla operatörer som vill etablera sig i Österåker är välkomna att utnyttja ÖSAB:s fibernät.

Är du privatperson och intresserad av fibernät, eller tjänster i ett redan byggt fibernät bör du i första hand ta kontakt med operatören i ditt område. Är du osäker, kontakta oss för att få hjälp.


Relaterade frågor

Vilka anledningar finns det för mig att skaffa fiber?

Fibernätverket är en del av  den moderna infrastrukturen. Att ha en stabil anslutning för data blir mer och mer jämförbart med att ha el och vatten i sin bostad. Fiber är den teknik som är snabbast, har minst störningar och har mest kapacitet för att hantera kommande tekniska framsteg. Detta märks även vid bostadsförsäljningar då alltfler efterfrågar och till och med väljer bostad utifrån möjlighet till fiberanslutning.

Vad ingår i anslutningspriset?

I anslutningspriset ingår allt som gäller installationen och anslutning till det fiberoptiska stamnätet, inklusive upp till 50 meters grävning på den egna tomten. I huset sätter vi en så kallad Tjänstedelare där du själv kan koppla in trådlös router, tvboxar, iptelefoniadapter med mera.

Det står att ”grävning i mjukmark” ingår , men jag har inte mjukmark på tomten. vad gäller då?

Då läggs fibern i hård skyddsslang istället till samma pris.

Vad händer om jag skulle ångra mitt beslut att installera fiber?

Är väl fibern indragen på din fastighet går det inte att ångra sig. Hittills har det dock aldrig hänt att någon ångrat sitt beslut att ansluta sig till fibernätet.

Har arbetet med din anslutning inte påbörjats går det bra att annullera beställningen genom att göra detta skriftligen till Österåkers Stadsnät.