Frågor och svar

Vilka anledningar finns det för mig att skaffa fiber?

Fibernätverket är en del av  den moderna infrastrukturen. Att ha en stabil anslutning för data blir mer och mer jämförbart med att ha el och vatten i sin bostad. Fiber är den teknik som är snabbast, har minst störningar och har mest kapacitet för att hantera kommande tekniska framsteg. Detta märks även vid bostadsförsäljningar då alltfler efterfrågar och till och med väljer bostad utifrån möjlighet till fiberanslutning.

Vad ingår i anslutningspriset?

I anslutningspriset ingår allt som gäller installationen inklusive upp till 50 meters grävning på den egna tomten. I huset sätter vi en så kallad Tjänstedelare där du själv kan koppla in trådlös router, tvboxar, iptelefoniadapter med mera. I en del erbjudanden ingår även en bredbandstjänst under en viss tid.

Var i mitt område kommer ni att bygga först?

Vi börjar bygga där det kommer in flest anmälningar. Så det finns en god anledning att skicka in svarsblanketten så snart som möjligt, i stället för att vänta till sista datumet.

Vad händer om jag skulle ångra mitt beslut att installera fiber?

Är väl fibern indragen på din fastighet går det inte att ångra sig. Hittills har det dock aldrig hänt att någon ångrat sitt beslut att ansluta sig till fibernätet.

Har arbetet med din anslutning inte påbörjats går det bra att annullera beställningen genom att göra detta skriftligen till Österåkers Stadsnät.

Vad händer/kostar det efter dom 36 månaderna med gratis internet?

Har du valt en installation där det ingår bredbandstjänst under en viss tid, upphör tjänsten att gälla automatiskt. Du måste då själv göra ett aktivt val av vilken leverantör du vill använda framöver utifrån de leverantörer som finns tillgängliga i nätet vid det tillfället. Det är ditt ansvar att själv göra detta val. För närvarande ligger priset på en bredbandstjänst från 169:-/mån och uppåt beroende på val av hastighet och leverantör.

Är det ett öppet nät och vilka leverantörer kan jag välja mellan?

Ja, vårt nät är öppet och som i alla öppna nät så går det att välja mellan alla de leverantörer som valt att finnas i ÖSABs nät. I en del av ÖSABs områden levereras tjänsterna via en kommunikationsoperatör (för närvarande Teknikyrån) och utbudet där styrs av de leverantörer som för tillfället har avtal med Teknikbyrån. ÖSAB har dock avtalat med Teknikbyrån om att ett visst antal leverantörer ska finnas tillgängliga som minimum.

En del hör av sig och undrar varför en viss leverantör inte finns representerad och menar att nätet inte är öppet. Vårt nät är öppet, men det är fortfarande valfritt för varje leverantör att vilja ansluta sig eller inte.

Vad är fiber?

Fibernätet är glasfiberkablar som sänder data med ljus. Jämfört med exempelvis ADSL-teknik, där datatrafiken skickas genom koppartråd, eller mobildata som skickas trådlöst med radiovågor är fiber en väldigt framtidssäker teknik. Idag använder vi bara en bråkdel av dess fulla potential. Utvecklingen inom inte minst mobila lösningar som 4G går väldigt snabbt framåt men det är alltid fråga om en kapacitet som delas med andra användare i närområdet. Med fiber har du alltid egen, dedikerad kapacitet till närmaste knutpunkt.

Vilka fördelar har fiber mot andra tekniker?

Att sända data över koppartråd, tex genom ADSL har en låg maxhastighet och signalen blir svagare ju längre från telestationen du bor. Med fibernätet så går det att överföra mycket större mängder data än vad vi nu har möjlighet till. Signalen är också lika stark i hela kabeln så det spelar ingen roll om du bor närmast eller längst från stationen. Jämfört med mobildata via 4G-nätet så är den största fördelen att data från fibernätverket inte är begränsad - att titta på strömmad tv i HD från tex Netflix eller SVT Play drar ca 3GB i timmen.

Komma igång

Har du fått fiber installerade under 2016/2017 och har en ingående bredbandstjänst? Då kan du läsa det komigångbrev som skickas till alla som anslutits på länken här. https://www.osterakersstadsnat...

Hur lång tid tar det? När blir installationen klar?

Har du beställt fiber och undrar när det blir av? Processen från att du skickar in ditt avtal till att din fiber är klar att användas är ganska lång och tiden det tar är avhängig av en mängd faktorer. Det kan ta alltifrån några månader till två år från din beställning till att fibern är klar att användas för dig. Vi försöker att kommunicera en grov tidsplan via vår hemsida för respektive område, men det är svårt att ge exakta datum. Ett exempel på något som är svårt att förutse är besvärlig terräng som kan göra att vi tvingas dra våra kablar en annan väg än planerat, vilket kräver nya tillstånd. Vi gör allt vi kan för att installationerna ska kunna ske så fort som möjligt.