Frågor och svar

 1. Jag har fått ett brev om anmälan! Vad behöver jag göra?
 2. Vilka anledningar finns det för mig att skaffa fiber?
 3. Vad ingår i anslutningspriset?
 4. Var i mitt område kommer ni att bygga först?
 5. Det står att ”grävning i mjukmark” ingår , men jag har inte mjukmark på tomten. vad gäller då?
 6. Vad händer om jag skulle ångra mitt beslut att installera fiber?
 7. Vad händer efter de 36 månaderna där internet ingår?
 8. Är det ett öppet nät och vilka leverantörer kan jag välja mellan?
 9. Vad är fiber?
 10. Vilka fördelar har fiber mot andra tekniker?
 11. Jag behöver hjälp med att ansluta router eller annan utrustning till min fiberanslutning
 12. Jag har redan befintligt rör till mitt hus, går det att använda och blir det billigare då?
 13. Jag har problem med den bredbandstjänst som ingår i 36 månader
 14. Komma igång
 15. Hur lång tid tar det? När blir installationen klar?
 16. Hur hanterar Österåkers Stadsnät GDPR?
1. Jag har fått ett brev om anmälan! Vad behöver jag göra?

Fyll i blanketten och skicka in den till oss! Därefter kommer du att vara med och bestämma var på din tomt som ÖSAB skall gräva. Till sist måste du släppa in installatörerna i ditt hem så att de kan slutföra installationen.

2. Vilka anledningar finns det för mig att skaffa fiber?

Fibernätverket är en del av  den moderna infrastrukturen. Att ha en stabil anslutning för data blir mer och mer jämförbart med att ha el och vatten i sin bostad. Fiber är den teknik som är snabbast, har minst störningar och har mest kapacitet för att hantera kommande tekniska framsteg. Detta märks även vid bostadsförsäljningar då alltfler efterfrågar och till och med väljer bostad utifrån möjlighet till fiberanslutning.

3. Vad ingår i anslutningspriset?

I anslutningspriset ingår allt som gäller installationen och anslutning till det fiberoptiska stamnätet, inklusive upp till 50 meters grävning på den egna tomten. I huset sätter vi en så kallad Tjänstedelare där du själv kan koppla in trådlös router, tvboxar, iptelefoniadapter med mera.

4. Var i mitt område kommer ni att bygga först?

Vi börjar bygga där det kommer in flest anmälningar. Så det finns en god anledning att skicka in svarsblanketten så snart som möjligt, i stället för att vänta till sista datumet.

5. Det står att ”grävning i mjukmark” ingår , men jag har inte mjukmark på tomten. vad gäller då?

Då läggs fibern i hård skyddsslang istället till samma pris.

6. Vad händer om jag skulle ångra mitt beslut att installera fiber?

Är väl fibern indragen på din fastighet går det inte att ångra sig. Hittills har det dock aldrig hänt att någon ångrat sitt beslut att ansluta sig till fibernätet.

Har arbetet med din anslutning inte påbörjats går det bra att annullera beställningen genom att göra detta skriftligen till Österåkers Stadsnät.

7. Vad händer efter de 36 månaderna där internet ingår?

Har du valt en installation där det ingår internettjänst under en viss tid?

Då måste du själv göra ett aktivt val av vilken leverantör du vill använda framöver, utifrån de leverantörer som finns tillgängliga i nätet vid det tillfället. I annat fall fortsätter din tjänst hos IP-Österåker enligt deras gällande prislista.

Det är ditt ansvar att själv göra detta val.

Kontaktuppgifter till våra olika tjänsteleverantörer hittar du under Kontakt/Support.

8. Är det ett öppet nät och vilka leverantörer kan jag välja mellan?

Ja, vårt nät är öppet och som i alla öppna nät så går det att välja mellan alla de leverantörer som valt att finnas i ÖSABs nät. I en del av ÖSABs områden levereras tjänsterna via en kommunikationsoperatör och utbudet där styrs av de leverantörer som för tillfället har avtal med t ex IP-Only.

ÖSAB har dock avtalat med IP-Only om att ett visst antal leverantörer ska finnas tillgängliga som minimum.

En del hör av sig och undrar varför en viss leverantör inte finns representerad och menar att nätet inte är öppet. Vårt nät är öppet, men det är fortfarande valfritt för varje leverantör att vilja ansluta sig eller inte.

9. Vad är fiber?

Fibernätet är glasfiberkablar som sänder data med ljus. Jämfört med exempelvis ADSL-teknik, där datatrafiken skickas genom koppartråd, eller mobildata som skickas trådlöst med radiovågor är fiber en väldigt framtidssäker teknik. Idag använder vi bara en bråkdel av dess fulla potential. Utvecklingen inom inte minst mobila lösningar som 4G och 5G går väldigt snabbt framåt, men det är alltid fråga om en kapacitet som delas med andra användare i närområdet. Med fiber har du alltid egen, dedikerad kapacitet till närmaste knutpunkt.

10. Vilka fördelar har fiber mot andra tekniker?

Att sända data över koppartråd, tex genom ADSL har en låg maxhastighet och signalen blir svagare ju längre från telestationen du bor. Med fibernätet så går det att överföra mycket större mängder data än vad vi nu har möjlighet till. Signalen är också lika stark i hela kabeln så det spelar ingen roll om du bor närmast eller längst från stationen. Jämfört med mobildata via 4G och 5G-nätet så är den största fördelen att data från fibernätverket inte är begränsad - att titta på strömmad tv i HD från tex Netflix eller SVT Play drar ca 3GB i timmen.

11. Jag behöver hjälp med att ansluta router eller annan utrustning till min fiberanslutning

Vi kan varmt rekommendera att ni kontaktar Vi Monterar (www.vimonterar.se). Vi Monterar är ett Åkersbergaföretag som gärna hjälper till med installation och konfigurering av router och hjälper dig igång med dina enheter hemma. Förutom detta är Vi Monterar duktiga på allt inom ljud och bild!

12. Jag har redan befintligt rör till mitt hus, går det att använda och blir det billigare då?

Anslutnings- och installationspriset är alltid detsamma. Oftast är befintliga rör inte i det skick man kanske tror och ibland slutar det till och med i mer arbete än det hade varit att förlägga ett nytt. Självklart använder vi befintliga rör om det är möjligt för att göra så lite åverkan som möjligt.

13. Jag har problem med den bredbandstjänst som ingår i 36 månader

Har du problem med den tjänst som ingår ska du i första hand vända dig till den som levererar tjänsten, IP Österåker. ÖSAB kan inte hjälpa till med teknisk support på tjänsten.

14. Komma igång

Har du fått fiber installerat och har en bredbandstjänst som ingår i 36 månader? Då kan du läsa det komigångbrev som skickas till alla som anslutits genom att klicka på länken nedan där ett pdf-dokument öppnas.

https://www.osterakersstadsnat...

15. Hur lång tid tar det? När blir installationen klar?

Har du beställt fiber och undrar när det blir av? Processen från att du skickar in ditt avtal till att din fiber är klar att användas är ganska lång och tiden det tar är avhängig av en mängd faktorer. Det kan ta alltifrån några månader till ett år från din beställning till att fibern är klar att användas för dig.

Ett exempel på något som är svårt att förutse är besvärlig terräng som kan göra att vi tvingas dra våra kablar en annan väg än planerat, vilket kräver nya tillstånd. Vi gör allt vi kan för att installationerna ska kunna ske så fort som möjligt.

16. Hur hanterar Österåkers Stadsnät GDPR?

Med anledning av GDPR har Österåkers Stadsnät uppdaterat sin personuppgiftspolicy. Under sidan Kontakt/Support hittar du en länk till policyn.